Privacyverklaring

Puur Yoga Uden Puur Yoga Uden, gevestigd aan Protonenlaan 36 5405 NE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.yogauden.nl

Protonenlaan 36 5405 NE

Tel: 06-52692309

Yvanca Loeff is de Functionaris Gegevensbescherming van Puur Yoga Uden. Zij is te bereiken via y.loeff@planet.nl.  Zij is de enige die toegang heeft tot alle persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Puur Yoga Uden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Bankrekeningnummer

– Gezondheidsgegevens 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yogauden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Puur Yoga Uden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Om onze dienstverlening te optimaliseren en af te stemmen op individuele behoeftes

Geautomatiseerde besluitvorming

Puur Yoga Uden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Puur Yoga Uden) tussen zit.

Puur Yoga Uden gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Mailchimp, Mailchimp wordt gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief om leden of andere die zich hiervoor hebben ingeschreven te informeren over relevante gebeurtenissen in de yogastudio.  Lees het privacy beleid van Mailchimp voor meer informatie.
  • Supersaas,  Supersaas zorgt ervoor dat lessen online geboekt kunnen worden en dat strippenkaarten en of losse lessen via de website gekocht kunnen worden. Via dit systeem worden tevens alle persoonsgegevens bewaard. Lees het privacy beleid van Supersaas voor meer informatie.
  • Mollie,  Mollie zorgt voor een veilige afwikkeling van de betalingen die via de website worden verricht.  Lees het privacy beleid van Mollie voor meer informatie.
  • WordPress,  via de website blijft u op de hoogte van onze dienstverlening.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Puur Yoga Uden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: > Online aanmeldingen via de website:  Wanneer er een jaar lang geen activiteit is geweest via de website worden alle persoonsgegevens die verstrekt zijn tijdens het aanmelden automatisch via het systeem verwijderd. >

Delen van persoonsgegevens met derden

Puur Yoga Uden verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Google Analytics

Puur Yoga Uden maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de Website aan Puur Yoga Uden te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Puur Yoga Uden heeft hier geen invloed op.
Puur Yoga Uden heeft Google geen toestemming gegeven om via Puur Yoga Uden verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Puur Yoga Uden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yogauden.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Puur Yoga Uden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Puur Yoga Uden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yogauden.nl

 

Locatie Yoga Studio

ADRES: Protonenlaan 36• Uden, NB
TEL: 06.52.69.23.09

Kom met ons in contact

Nieuwsbrief